Nyheder

20/9-21: Influenza vaccination: I år tilbyder Åkirkeby lægehus IKKE gratis influenza vaccination.

Årsagen er manglende udmelding fra Danske Regioner vedrørende afviklingen af årets influenza vaccinationer. Dvs lægehusene reelt ikke ved om de bliver en del af influenza vaccinationen i år. Den usikkerhed ved at vente på Danske regioner vil vi ikke byde patienterne, hvorfor vi har valgt ikke at tilbyde den gratis influenza vaccination i år og anbefaler i stedet patienter  i målgruppen for influenza vaccination, at de kontakter andre private udbydere på Bornholm, som allerede her aftale med danske regioner (fx apotekerne). Vi beklager dette og håber på at kunne vaccinere som vanligt i 2022.

14/6-21:

Mundbind skal fortsat benyttes i lægehuset, da der kan være patienter med luftvejsinfektioner

Afhængighedsskabende medicin bestilles nu igen ved personlig henvendelse.

Har man behov for personlig betjening ved fremmøde og ikke har en tid bedes man trække et nummer til sekretæren.

Har du symptomer på corona herunder feber må du ikke gå ind i lægehuset, men skal kontakte os telefonisk.

Ved spørgsmål til COVID19 iøvrigt kan coronahotline kontaktes på TLF 70 20 02 33

Svar på mange spørgsmål om COVID19 kan findes på:

https://coronasmitte.dk/

https://www.sst.dk/da/corona

14/6-21 Kontakt lægehuset via appen “min læge”

Appen “min læge” giver adgang til samme services som vores hjemmeside, men i en bedre udgave og direkte på din telefon. Her kan du bestille tid, bestille medicin, skrive til lægen mv. NB! der kan endnu ikke sendes billeder via appen. Billeder sendes via login på hjemmesiden.

1/4-21: Information om nye tiltag i lægehuset:

Lægehuset har gennem de sidste par år fået flere og flere opgaver blandt andet fra sygehusene. Det medfører, at vi er nødt til at prioritere, så vi sikrer, at de patienter, hvor der er behov for speciallæge vurdering også får det.

Derfor indføres følgende:

Ændringer i telefontider:

Du kan fortsat ringe til lægehuset 8:00-12:00. Telefonerne betjenes af vores personale

I tidsrummet 8:00-9:00 skal der kun ringes angående AKUT sygdom og ikke andet

Der er ikke mulighed for at blive stillet videre til lægen, men indføres istedet lægetelefontider:

Lægerne skemalægger 2 tidspunkter om dagen, hvor der ringes tilbage til patienter, som har kontaktet sekretariatet og hvor der er behov for lægekontakt. Der vil være begrænsning på, hvor mange patienter lægerne kan nå at ringe tilbage til pr dag, så nogle gange vil man opleve en problemstilling er vendt med lægen og personalet så ringer tilbage.

Ændringer i vortebehandling: 

Vortebehandling foregår hver 14 dag på faste tider hos personalet. Der gives tid til 1 behandling, hvorefter behandlingen foregår ved hjemmebehandling.

Ændringer vedrørende øreskylning:

Patienter anbefales at kontakte øre-næse-halslæge direkte ved behov for øreskyldning. Der behøves ikke henvisning. Såfremt øreskyld ønskes i lægehuset gøres det hver 14 dage på fastlagte tidspunkter af personalet forudgået af hjemmebehandling.

18/1-21: Nye uddannelseslæger i lægehuset. 

Lene Thorup Introlæge Fra 1. marts til 31. august 2021

 

Faste opslag:

Medicinbestilling ved kontroller i sygehusambulatorier og andre speciallægeambulatorier

Al medicin, som ordineres af sygehusambulatorier og andre speciallæger, bestilles hos disse, så længe man følges der som patient.

Når man afsluttes, så skal man bestille en årskontrol tid i lægehuset, som så overtager kontroller og receptfornyelse for pågældende medicin.

Online booking kun 1 måned frem: 

Da lægehuset har oplevet bookning online mange måneder frem og da dette sjældent er hensigtsmæssigt , er det kun muligt at booke en måned frem online. Bemærk at uddannelseslægerne ikke kan bookes online.  Lægerne har dagligt akutte tider, som benyttes ved akutte problemstillinger på dagen. Kontakt lægerne telefonisk ved akut behov for en tid og sekretæren telefonisk eller pr mail ved tidsbestilling mere end en måned ud i fremtiden samt ved tidsbestilling hos uddannelseslægerne.

Søfartslæge

Antje Grüning er Søfartslæge. Tid til attester kan bestilles ved henvendelse til sekretariatet.

Lægehuset akkrediteret:

Lægehuset blev medio december 2019 akkrediteret uden bemærkninger. Dvs lægehuset opfylder de krav myndighederne stiller indenfor patientsikkerhed, patientforløb, ledelse og organisation mv.

EU’s persondataforordning: 

Se på forsiden for hvad betydning det har for dig som patient.

Lægehuset udskriver ikke medicinsk cannabis:

Lægerne har besluttet, at lægehuset ikke udskriver medicinsk cannabis eller henviser til speciallæge mhp dette. Baggrunden er, at den lægelige viden om hvem det kunne virke på, hvilke doser, hvordan det indvirker på andre lægemidler, hvilket bivirkninger der er mv. ikke er kendt.  Lægerne vil derfor ikke tage ansvaret for denne behandling. Ordineres medicinsk cannabis af anden speciallæge i anden sammenhæng må behandlingen videre-ordineres af denne og lægerne påtager sig ikke ansvaret, hvis medicinsk cannabis viser sig at indvirke på den øvrige medicin patienten indtager. Hvis patienten afsluttes fra speciallægen vil lægehuset ikke varetage den videre behandling med medicinsk cannabis, som i så fald må ophøre.

Link til dansk selskab for almen medicins officielle udmelding om cannabis: http://www.dsam.dk/files/55/info_om_cannabis_som_medicin_010118.pdf

Nye kørekortsregler- hvad betyder det for dig?

Nye regler for fornyelse af kørekort ved alder over 75 år træder i kraft 1/7-17.   Borgeren skal henvende sig på borgerservice, som vil tage stilling til om kørekortet kan fornys.

Husk at være ude i god tid ved behov for rejsevaccination:

Ved udlandsrejse skal vacciner bestilles hjem og ofte gives i god tid før afrejse. Kontakt derfor klinikken i god tid og helst 2 måneder inden afrejse.