Nyheder

5/5-21: COVID19: (opdateret)

Mange er nu ved at være vaccinerede og vi kan efterhånden begynde at åbne op igen for kontakter til lægehuset. Desværre er lægehusets læger og personaler endnu ikke vaccinerede, hvorfor vi fortsat er ekstra opmærksomme på COVID smitte, da smitte blandt læger eller personaler vil betyde lægehuset må lukkes ned samt der er risiko for smitte til andre patienter.

Pga CORONA situationen anbefaler vi derfor fortsat primært kontakt til lægehuset via telefon eller mail.

Har du symptomer på corona (luftvejsgener herunder hoste og/eller feber ect) må du ikke gå ind i lægehuset, men skal kontakte os telefonisk.

Har man behov for personlig betjening bedes man trække et nummer til sekretæren.

Husk at respektere regler for mundbind og hygiejne samt antalsbegrænsning i venteværelset.

Ved spørgsmål til COVID19 iøvrigt kan coronahotline kontaktes på TLF 70 20 02 33

Svar på mange spørgsmål om COVID19 kan findes på:

https://coronasmitte.dk/

https://www.sst.dk/da/corona

1/4-21: Information om nye tiltag i lægehuset: pr 1/11-20.

Lægehuset har gennem de sidste par år fået flere og flere opgaver blandt andet fra sygehusene. Det medfører, at vi er nødt til at prioritere, så vi sikrer, at de patienter, hvor der er behov for speciallæge vurdering også får det.

Derfor indføres følgende:

Ændringer i telefontider:

Du kan fortsat ringe til lægehuset 8:00-12:00. Telefonerne betjenes af vores personale

I tidsrummet 8:00-9:00 skal der kun ringes angående AKUT sygdom og ikke andet

Der er ikke mulighed for at blive stillet videre til lægen, men indføres istedet lægetelefontider:

Lægerne skemalægger 2 tidspunkter om dagen, hvor der ringes tilbage til patienter, som har kontaktet sekretariatet og hvor der er behov for lægekontakt. Der vil være begrænsning på, hvor mange patienter lægerne kan nå at ringe tilbage til pr dag, så nogle gange vil man opleve en problemstilling er vendt med lægen og personalet så ringer tilbage.

Ændringer i vortebehandling: 

Vortebehandling foregår hver 14 dag på faste tider hos personalet. Der gives tid til 1 behandling, hvorefter behandlingen foregår ved hjemmebehandling.

Ændringer vedrørende øreskyldning:

Patienter anbefales at kontakte øre-næse-halslæge direkte ved behov for øreskyldning. Der behøves ikke henvisning. Såfremt øreskyld ønskes i lægehuset gøres det hver 14 dage på fastlagte tidspunkter af personalet forudgået af hjemmebehandling.

18/1-21: Nye uddannelseslæger i lægehuset. 

Lene Thorup Introlæge Fra 1. marts til 31. august 2021

1/12-19: Ændring af personale

Vi har med stor glæde fået Katrine Engel tilbage fra en kort orlov. Kathrine er sosu assistent med solid erfaring fra Bornholms hospital og døgnplejen. Samtidig har vi fået ansat Lene Andersen, som sygeplejerske. Lene vil bla varetage en del af kontrollerne for kronisk sygdom. Lene har bred erfaring indenfor medicin, kirurgi og anæstesiologi og kommer fra en stilling som anæstesi sygeplejerske på Hamlet.

17/5-19: Bestil medicin via app´en “Medicinkortet”

Medicin kan nu bestilles via app´en “medicinkortet”, som er tilgængelig til både tablet og telefon. Læs mere her:

http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/fmk-app_21112016

15/5-19: Medicinbestilling ved kontroller i sygehusambulatorier og andre speciallægeambulatorier

Al medicin, som ordineres af sygehusambulatorier og andre speciallæger, bestilles hos disse, så længe man følges der som patient.

Når man afsluttes, så skal man bestille en årskontrol tid i lægehuset, som så overtager kontroller og receptfornyelse for pågældende medicin.

13/5-19: Online booking kun 1 måned frem: 

Da lægehuset har oplevet bookning online mange måneder frem og da dette sjældent er hensigtmæssigt , er det kun muligt at booke en måned frem online. Bemærk at uddannelseslægerne ikke kan bookes online.  Lægerne har dagligt akutte tider, som benyttes ved akutte problemstillinger på dagen. Kontakt lægerne telefonisk ved akut behov for en tid og sekretæren telefonisk eller pr mail ved tidsbestilling mere end en måned ud i fremtiden samt ved tidsbestilling hos uddannelseslægerne.

23/2-19: Søfartslæge

Antje Grüning er nu Søfartslæge. Tid til attester kan bestilles ved henvendelse til sekretariatet.

2/1-19: Lægehuset er nu akkrediteret:

Lægehuset blev medio december akkrediteret uden bemærkninger. Dvs lægehuset opfylder de krav myndighederne stiller indenfor patientsikkerhed, patientforløb, ledelse og organisation mv.

25/5-18: EU’s persondataforordning: 

Se på forsiden for hvad betydning det har for dig som patient.

16/1-18: Gennemført patienttilfredshedsundersøgelse

Lægehuset har fra september – december 2017 gennemført patienttilfredshedsundersøgelse. Vi takker for deltagelsen og feedback. Overordnet set kan vi konkludere generel tilfredshed med lægehuset. Vi arbejder i den kommende tid aktivt med at bringe ventetiden i telefonen yderligere ned.

17/12-17. Lægehuset udskriver ikke medicinsk cannabis:

Lægerne har besluttet, at lægehuset ikke udskriver medicinsk cannabis eller henviser til speciallæge mhp dette. Baggrunden er, at den lægelige viden om hvem det kunne virke på, hvilke doser, hvordan det indvirker på andre lægemidler, hvilket bivirkninger der er mv. ikke er kendt.  Lægerne vil derfor ikke tage ansvaret for denne behandling. Ordineres medicinsk cannabis af anden speciallæge i anden sammenhæng må behandlingen videre-ordineres af denne og lægerne påtager sig ikke ansvaret, hvis medicinsk cannabis viser sig at indvirke på den øvrige medicin patienten indtager. Hvis patienten afsluttes fra speciallægen vil lægehuset ikke varetage den videre behandling med medicinsk cannabis, som i så fald må ophøre.

Link til dansk selskab for almen medicins officielle udmelding om cannabis: http://www.dsam.dk/files/55/info_om_cannabis_som_medicin_010118.pdf

8/6-17: Nye kørekortsregler- hvad betyder det for dig?

Nye regler for fornyelse af kørekort ved alder over 75 år træder i kraft 1/7-17.   Borgeren skal henvende sig på borgerservice, som vil tage stilling til om kørekortet kan fornys.

3/6-17: tilbud om gratis prævention til piger fra 12-18 år:

Fra 1 januar 2017 og 3 år frem gælder partnerskabsaftale mellem Bornholms hospital , de praktiserende læger på Bornholm og Bornholms Regions kommune (Center for Børn og Familie) samt Rønne- og Nexø Apotek . Aftalen betyder at piger mellem 12-18 år kan få gratis prævention. Henvendelse kan ske enten til praktiserende læge eller til præventionsklinikken på Bornholms Hospital. Aftalen er først endeligt godkendt maj 2017.

21/4-2017: Husk at være ude i god tid ved behov for rejsevaccination:

Ved udlandsrejse skal vacciner bestilles hjem og ofte gives i god tid før afrejse. Kontakt derfor klinikken i god tid og helst 2 måneder inden afrejse.