Nyheder

12/1-2020 Orlov:

Thomas Kofod-Andersen har orlov fra 1/2-20 til medio marts 2020. Det er ikke muligt at bestille tider hos Thomas i denne periode eller i ugerne umiddelbart efter orloven.

 

Videokonsultation:

Som forsøgsordning tilbyder Bente Brunke videokonsultationer. Det kræver installation af appen “min læge” for at kunne bruge denne konsultationsform. Max varighed pr konsultation er 10 minutter. Efter konsultationen vil der være et elektronisk spørgeskema mhp oplevelsen af konsultationsformen, som der bedes svaret på.

31/8  Ny reservelæge:

Lægehuset får ny reservelæge, Line Marker pr 1/9-19. Line er i klinisk basis uddannelse og kommer fra en stilling som reservelæge på Bornholms hospital.

1/6-19  Ny reservelæge:

Lægehuset får ny reservelæge, Maria Morandi Thomsen, pr 1/6-19. Maria er i den næst sidste del af sin hoveduddannelse til almen medicin og er således speciallæge om 1,5 år. Spyridon Grimmas stopper samtidig og har desværre valgt at forsætte sin hoveduddannelse i København af private årsager. Vi takker Spyridon for det gode samarbejde og ønsker ham held og lykke på Sjælland.

17/5-19: Bestil medicin via app´en “Medicinkortet”

Medicin kan nu bestilles via app´en “medicinkortet”, som er tilgængelig til både tablet og telefon. Læs mere her:

http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/fmk-app_21112016

15/5-19: Medicinbestilling ved kontroller i sygehusambulatorier og andre speciallægeambulatorier

Al medicin, som ordineres af sygehusambulatorier og andre speciallæger, bestilles hos disse, så længe man følges der som patient.

Når man afsluttes, så skal man bestille en årskontrol tid i lægehuset, som så overtager kontroller og receptfornyelse for pågældende medicin.

13/5-19: Online booking kun 1 måned frem: 

Da lægehuset har oplevet bookning online mange måneder frem og da dette sjældent er hensigtmæssigt , er det kun muligt at booke en måned frem online. Bemærk at uddannelseslægerne ikke kan bookes online.  Lægerne har dagligt akutte tider, som benyttes ved akutte problemstillinger på dagen. Kontakt lægerne telefonisk ved akut behov for en tid og sekretæren telefonisk eller pr mail ved tidsbestilling mere end en måned ud i fremtiden samt ved tidsbestilling hos uddannelseslægerne.

10/5-19: Ændring af personale

Sygeplejerske Vibeke Westh har valgt at søge nye udfordringer på Bornholms Hospital. Vi ønsker Vibeke al mulig held og lykke fremover. Hun fratræder 31/5-19.

23/2-19: Søfartslæge

Antje Grüning er nu Søfartslæge. Tid til attester kan bestilles ved henvendelse til sekretariatet.

2/1-19: Lægehuset er nu akkrediteret:

Lægehuset blev medio december akkrediteret uden bemærkninger. Dvs lægehuset opfylder de krav myndighederne stiller indenfor patientsikkerhed, patientforløb, ledelse og organisation mv.

25/5-18: EU’s persondataforordning: 

Se på forsiden for hvad betydning det har for dig som patient.

16/1-18: Gennemført patienttilfredshedsundersøgelse

Lægehuset har fra september – december 2017 gennemført patienttilfredshedsundersøgelse. Vi takker for deltagelsen og feedback. Overordnet set kan vi konkludere generel tilfredshed med lægehuset. Vi arbejder i den kommende tid aktivt med at bringe ventetiden i telefonen yderligere ned.

17/12-17. Lægehuset udskriver ikke medicinsk cannabis:

Lægerne har besluttet, at lægehuset ikke udskriver medicinsk cannabis eller henviser til speciallæge mhp dette. Baggrunden er, at den lægelige viden om hvem det kunne virke på, hvilke doser, hvordan det indvirker på andre lægemidler, hvilket bivirkninger der er mv. ikke er kendt.  Lægerne vil derfor ikke tage ansvaret for denne behandling. Ordineres medicinsk cannabis af anden speciallæge i anden sammenhæng må behandlingen videre-ordineres af denne og lægerne påtager sig ikke ansvaret, hvis medicinsk cannabis viser sig at indvirke på den øvrige medicin patienten indtager. Hvis patienten afsluttes fra speciallægen vil lægehuset ikke varetage den videre behandling med medicinsk cannabis, som i så fald må ophøre.

Link til dansk selskab for almen medicins officielle udmelding om cannabis: http://www.dsam.dk/files/55/info_om_cannabis_som_medicin_010118.pdf

8/6-17: Nye kørekortsregler- hvad betyder det for dig?

Nye regler for fornyelse af kørekort ved alder over 75 år træder i kraft 1/7-17.   Borgeren skal henvende sig på borgerservice, som vil tage stilling til om kørekortet kan fornys.

3/6-17: tilbud om gratis prævention til piger fra 12-18 år:

Fra 1 januar 2017 og 3 år frem gælder partnerskabsaftale mellem Bornholms hospital , de praktiserende læger på Bornholm og Bornholms Regions kommune (Center for Børn og Familie) samt Rønne- og Nexø Apotek . Aftalen betyder at piger mellem 12-18 år kan få gratis prævention. Henvendelse kan ske enten til praktiserende læge eller til præventionsklinikken på Bornholms Hospital. Aftalen er først endeligt godkendt maj 2017.

21/4-2017: Husk at være ude i god tid ved behov for rejsevaccination:

Ved udlandsrejse skal vacciner bestilles hjem og ofte gives i god tid før afrejse. Kontakt derfor klinikken i god tid og helst 2 måneder inden afrejse.