Nyheder

20/9-20: Influenzavaccination (HUSK MUNDBIND).

Der tilbydes i år gratis influenzavaccination til personer over 65 år, førtidspensionister,  kroniskesyge, personale i sundheds- & plejesektoren, gravide i 2 & 3. Semester.

Pris for øvrige kr. 210,-

Der skal foretages tidsbestilling til influenzavaccination, dette kan gøres på følgende dage;

tirsdag d. 29/9 & tirsdag d. 6/10 mellem kl. 16. – 18. 00.

Tlf. 56 93 31 00 eller online bestilling på www.aakirkebylaegerne.dk

Vi vaccinerer i uge 42 & uge 44, fra kl. 8 – 15.30 (mandag-fredag) 

Husk at du skal komme præcis til den planlagte tidsbestilling , så vi kan begrænse smitterisikoen på lægehuset.

På grund af begrænset  vaccine antal, vaccineres efter ”først til mølle”princippet.

Du må ikke møde op hvis du har Covid-19 symptomer.

4/5-20: Vigtig update om COVID19 og personer i øget risiko

Sundhedsstyrelsen har netop specificeret, hvilke personer, som er i øget risiko for alvorligt forløb med COVID19 og forholdsregler for disse. Læs mere på:

https://www.sst.dk/da/corona/Personer-i-oeget-risiko

13/4-20: Vigtig update om COVID19 og konsultationer med lægehuset

 Genåbning af almen praksis:

Sundhedsstyrelsen har nu besluttet, at der skal lukkes op for aktiviteten i almen praksis igen bla. for at undgå andre alvorlige sygdomme overses.

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Haandtering-af-COVID-19-Omstilling-i-almen-praksis

Hvad betyder det for mig som patient rent praktisk?

Alle med symptomer på COVID19 (feber, hoste, ondt i halsen, muskelsmerter, løbenæse), som skal ses af læge visiteres fortsat til konsultation på sygehuset. Ved behov for podning kontaktes enten lægehuset eller der rekvireres via arbejdsgiver.

Patienter med COVID19 symptomer men negativ COVID19 test, vil blive visiteret til konsultation på sygehuset.

Selvom risikoen for smitte med COVID19 ved fremmøde i lægehuset vurderes som meget lille gennemføres konsultationer primært uden fremmøde.

-Så vidt det er muligt gennemføres konsultationer (inkl. attester) via TELEFON eller VIDEO konsultation

-Hvis du kommer til lægehuset, så skal du have en aftale inden du går ind. Hvis ikke så SKAL du ringe.

-Al medicinbestilling skal ske via telefon eller internet.

-Har du en fremmøde konsultation i lægehuset, så husk at vaske hænder og spritte af ved ankomst samt komme præcist til tiden og sætte dig med afstand til evt øvrige patienter i venteværelset. Efter endt konsultation skal venteværelset forlades umiddelbart. Vi anmoder om, at man kommer alene til konsultation og evt pårørende eller chauffører venter udenfor lægehuset.

Patienter i øget risiko?

Det drejer sig bla om patinter med kronisk sygdom (sukkersyge, hjertesygdom, lungesygdom , ældre mv). Såfremt patienter i denne kategori for brug for lægehjælp aftales forløbet individuelt. Kontrol af velreguleret kronisk sygdom udskydes indtil videre til efter 1/6-20. Dysreguleret kronisk sygdom ses på individuel plan. Se mere på:

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/oftest-stillede-spoergsmaal

Hvilke fremmøde konsultationer gennemføres?

Konsultationer som kræver fremmøde (fx kræver klinisk undersøgelse) på patienter, som ikke er i øget risiko for COVID19 gennemføres på individuelt plan. Det kan fx være

-Kontrol af kronisk sygdom (blodtryk, stofskiftesygdom, knogleskørhed mv)

-Børneundersøgelse (5 ugers undersøgelse, øvrige børneundersøgelser pr mail/tfl. Vaccination gennemføres i lægehuset)

-Vaccinationer

-Gravideundersøgelser

-andet

 

13/4-20: Spørgsmål om risikogrupper og smitteforebyggelse i forbindelse med gradvis oplukning af samfundet (her primært skoler og institutioner)

Udarbejdet af Dansk selskab for almen medicin 12/4-20:

 1) Børn, der tilhører en risikogruppe: Kan komme i skole/institution, undtagen ved visse sjældne tilstande, der følges i pædiatrisk regi.

Familien må rådføre sig med den behandlingsansvarlige læge. Dansk pædiatrisk selskab har udgivet en beskrivelse af, hvilke børn der er i særlig risiko for svær COVID‐19‐sygdom og derfor fortsat bør blive hjemme.

http://www.paediatri.dk/images/dokumenter/Corona_2020/s%C3%A6rlige_risiko_b%C3%B8rn_2020_april.pdf

2) Arbejdstagere, der tilhører en risikogruppe: Kan gå på arbejde.

Ved usikkerhed om arbejdsmiljø (jf. SST’s retningslinjer (se links nedenfor)) skal patienten i første omgang tale med sin arbejdsgiver, dernæst fagforeningen. Udfyldelse af Mulighedsattest uarbejdsdygtigheds‐attest er ikke et alternativ, da patienten ikke er syg. Hvis arbejdsgiver ønsker dokumentation for tilhørsforhold til risikogruppe, kan lægen kontaktes ved behov for en attestering. Dvs lægen attesterer, at patienten faktisk er i risiko gruppe og ikke andet end det. Der kan ikke attesteres på andre end den aktuelle patient, fx ikke på evt familiemedlemmer i husstanden, som kunne være i risikogruppe.  Det er rekvirenten, der betaler. Der er tale om en friattest til 900kr.

3) Børn, der har pårørende i hjemmet, som tilhører en risikogruppe: Kan komme i skole/institution.

Det er forældrenes ansvar at beskytte sig selv/søskende mod evt. smitte fra barnet. Dette kan ske ved streng overholdelse af de hygiejniske forholdsregler og/eller isolation af den person, der er i risikogruppe. Der kan være enkelte undtagelser, f.eks. pågående kemobehandling (patienten skal kontakte den behandlingsansvarlige læge).

4) Arbejdstagere, der i hjemmet har en pårørende, som tilhører risikogruppen: Kan gå på arbejde.

Ansvaret for at beskytte mod evt. smitte i hjemmet hviler på arbejdstageren og personen, som tilhører risikogruppen.

5) Arbejdstagere eller børn, der bor sammen med en syg med verificeret eller mistænkt COVID‐19:

Kan gå på arbejde/komme i skole/institution. Som udgangspunkt må husstanden følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. isolation af den syge og forholdsregler omkring hygiejne. Desuden skal der være ekstra opmærksomhed på symptomer på smitte.

Obs!  Sundhedsministeren har 13/4-20 vedtaget, at børn som bor i husstand med en verificeret syg med COVID-19 ikke skal komme i skole/institution.

Ovenstående notat baserer sig på gældende retningslinjer pr. 12‐04‐2020:

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Er-det-forsvarligt-at-skoler-og-dagtilbud-aabner_

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-dagtilbud

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-skoler

 

13/4-20: Pneumokokvaccination

Der er fortsat usikkerhed om de præcise regler for pneumokok vaccination, herunder hvilke patienter som er dækket. Dertil kommer at mange af de patienter, som er i målgruppen for pneumokok vaccination, er i COVID19 risikogruppe. Dvs det praksiske i forhold til at vaccinere, som det er aktuelt er vanskeligt. Lægehuset har derfor besluttet, at afvente officielt udmelding fra sundhedsstyrelsen og forventer først at påbegynde vaccinationen til efteråret.

NB: Så det vides dækkes kun vaccination med pneumovax og ikke prevenar, hvilket giver en suboptimal dækning. Lægehuset vil anbefale, at alle vaccineres med prevenar først, men det vil ikke være dækket af det gratis tilbud.

 

15/3-20 Videokonsultation

Pga corona virus begrænset fremmøde adgangen til lægehuset. Personalet og lægerne vil fortsat køre sygebesøg, men der er også mulighed for videokonsultation. Der åbnes nu for booking her til.  Booking sker via www.aftalebogen.dk, hvor man vælger video som konsultationstype. Alle bookinger er via Bente Brunkes navn, men alle lægerne passer videokonsultationen. Vi prøver at sørge for man kan tale med egen læge så vidt det er muligt. Efter bookingen skal man downloade nyeste udgave af appen “min læge”, hvorigennem videokonsultationen foregår. Der sendes en mail til indbakken i appen fra lægehuset typisk 30-60min efter bookingen med information. Konsultationen tilgås via et link i mailen, som tidligst kan tilgås 5 min før konsultationen begynder. Såfremt teknikken driller vil lægehuset kontakte patienten pr almindelig telefon. Vi håber tilbuddet kan hjælpe lidt med adgangen til os.

12/3: CORONA VIRUS

Lægehuset modtager de næste 14 dage kun akutte patienter. Dette for at begrænse Corona virus smitte.

Patienter, som i perioden er booket til en tid, vil blive kontaktet af lægehuset mhp at lave en plan herunder fornyelse af medicin for kronisk sygdom. Da vi ikke ved hvor længe perioden bliver, hvor lægehuset kun kan se akutte patienter, laves der ikke nye aftaler ved aflyste tider. Det må aftales, når der bliver normale tilstande igen.

Hvis du har behov for akut læge så RING TIL LÆGEHUSET. MØD IKKE BARE OP.

Hvis du mangler medicin, så lav gerne en online bestilling eller kontakt lægehuset pr mail.

Du kan læse mere om CORONA VIRUS inkl. aktuelle risiko områder på sundhedsstyrelsens hjemmeside.                https://www.sst.dk/.

Politiets hjemmeside.                                    www.coronasmitte.dk

Mere specifik for spørgsmål angående CORONA VIRUS kan findes information her:  https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Sundhedsstyrelsen har lavet en hotline, hvor man kan få yderligere vejledning ved behov: TLF 72 22 74 59.

1/3-20  Ny reservelæge:

Lægehuset får ny reservelæge, Line Smidt pr 1/3-20. Line er i klinisk basis uddannelse og kommer fra en stilling som reservelæge på Bornholms hospital. Samtidig har vi Lise Bluhme Mikkelsen ansat i introduktionsstilling til almen medicin. For at gøre forvirringen total, så afslutter Line Marker sin KBU uddannelse hos os 29/2-20.  Vi ønsker Line alt muligt held og lykke i sin videre færd.

Videokonsultation:

Som forsøgsordning tilbyder Bente Brunke videokonsultationer. Det kræver installation af appen “min læge” for at kunne bruge denne konsultationsform. Max varighed pr konsultation er 10 minutter. Efter konsultationen vil der være et elektronisk spørgeskema mhp oplevelsen af konsultationsformen, som der bedes svaret på.

1/12-19: Ændring af personale

Vi har med stor glæde fået Katrine Engel tilbage fra en kort orlov. Kathrine er sosu assistent med solid erfaring fra Bornholms hospital og døgnplejen. Samtidig har vi fået ansat Lene Andersen, som sygeplejerske. Lene vil bla varetage en del af kontrollerne for kronisk sygdom. Lene har bred erfaring indenfor medicin, kirurgi og anæstesiologi og kommer fra en stilling som anæstesi sygeplejerske på Hamlet.

17/5-19: Bestil medicin via app´en “Medicinkortet”

Medicin kan nu bestilles via app´en “medicinkortet”, som er tilgængelig til både tablet og telefon. Læs mere her:

http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/nyheder/2016/fmk-app_21112016

15/5-19: Medicinbestilling ved kontroller i sygehusambulatorier og andre speciallægeambulatorier

Al medicin, som ordineres af sygehusambulatorier og andre speciallæger, bestilles hos disse, så længe man følges der som patient.

Når man afsluttes, så skal man bestille en årskontrol tid i lægehuset, som så overtager kontroller og receptfornyelse for pågældende medicin.

13/5-19: Online booking kun 1 måned frem: 

Da lægehuset har oplevet bookning online mange måneder frem og da dette sjældent er hensigtmæssigt , er det kun muligt at booke en måned frem online. Bemærk at uddannelseslægerne ikke kan bookes online.  Lægerne har dagligt akutte tider, som benyttes ved akutte problemstillinger på dagen. Kontakt lægerne telefonisk ved akut behov for en tid og sekretæren telefonisk eller pr mail ved tidsbestilling mere end en måned ud i fremtiden samt ved tidsbestilling hos uddannelseslægerne.

23/2-19: Søfartslæge

Antje Grüning er nu Søfartslæge. Tid til attester kan bestilles ved henvendelse til sekretariatet.

2/1-19: Lægehuset er nu akkrediteret:

Lægehuset blev medio december akkrediteret uden bemærkninger. Dvs lægehuset opfylder de krav myndighederne stiller indenfor patientsikkerhed, patientforløb, ledelse og organisation mv.

25/5-18: EU’s persondataforordning: 

Se på forsiden for hvad betydning det har for dig som patient.

16/1-18: Gennemført patienttilfredshedsundersøgelse

Lægehuset har fra september – december 2017 gennemført patienttilfredshedsundersøgelse. Vi takker for deltagelsen og feedback. Overordnet set kan vi konkludere generel tilfredshed med lægehuset. Vi arbejder i den kommende tid aktivt med at bringe ventetiden i telefonen yderligere ned.

17/12-17. Lægehuset udskriver ikke medicinsk cannabis:

Lægerne har besluttet, at lægehuset ikke udskriver medicinsk cannabis eller henviser til speciallæge mhp dette. Baggrunden er, at den lægelige viden om hvem det kunne virke på, hvilke doser, hvordan det indvirker på andre lægemidler, hvilket bivirkninger der er mv. ikke er kendt.  Lægerne vil derfor ikke tage ansvaret for denne behandling. Ordineres medicinsk cannabis af anden speciallæge i anden sammenhæng må behandlingen videre-ordineres af denne og lægerne påtager sig ikke ansvaret, hvis medicinsk cannabis viser sig at indvirke på den øvrige medicin patienten indtager. Hvis patienten afsluttes fra speciallægen vil lægehuset ikke varetage den videre behandling med medicinsk cannabis, som i så fald må ophøre.

Link til dansk selskab for almen medicins officielle udmelding om cannabis: http://www.dsam.dk/files/55/info_om_cannabis_som_medicin_010118.pdf

8/6-17: Nye kørekortsregler- hvad betyder det for dig?

Nye regler for fornyelse af kørekort ved alder over 75 år træder i kraft 1/7-17.   Borgeren skal henvende sig på borgerservice, som vil tage stilling til om kørekortet kan fornys.

3/6-17: tilbud om gratis prævention til piger fra 12-18 år:

Fra 1 januar 2017 og 3 år frem gælder partnerskabsaftale mellem Bornholms hospital , de praktiserende læger på Bornholm og Bornholms Regions kommune (Center for Børn og Familie) samt Rønne- og Nexø Apotek . Aftalen betyder at piger mellem 12-18 år kan få gratis prævention. Henvendelse kan ske enten til praktiserende læge eller til præventionsklinikken på Bornholms Hospital. Aftalen er først endeligt godkendt maj 2017.

21/4-2017: Husk at være ude i god tid ved behov for rejsevaccination:

Ved udlandsrejse skal vacciner bestilles hjem og ofte gives i god tid før afrejse. Kontakt derfor klinikken i god tid og helst 2 måneder inden afrejse.