Hvad er EUs Persondataforordning?

EU’s persondataforordning træder i kraft 25. maj 2018. Forordningen skærper kravene til  behandling og opbevaring af persondata.

Hvad gør lægehuset?

Lægehuset har udarbejdet procedurer for hvordan persondata opbevares og behandles. I den forbindelse er indgået databehandler aftaler med private og offentlige samarbejdspartnere, hvor der udveksles data. Ydermere har lægehuset udarbejdet en IT-sikkerhedspolitik, en instruks for håndtering af sikkerhedsbrud og datatyveri samt en privatlivspolitik for patienter.

Hvad betyder det for dig som patient?

Som udgangspunkt ingenting. Lægehuset behandler dine data som hidtil med respekt og sikkerhed. Du anbefales at gennemlæse lægehusets ”privatlivspolitik for patienter”, hvor lægehusets håndtering af dine data er beskrevet.