Hvad koster det?

Hvad koster rejserådgivning og vaccination?

Rejserådgivning og vaccinationer hører ikke under Sygesikringen, hvilket medfører, at der er egenbetaling herved. Medlemmer af sygeforsikringen Danmark får refusion ved indberetning.

Rejserådgivning:                                                     250 kr.

 

Hvis selve vaccinationerne foregår i Åkirkeby Lægehus, så er rådgivningen gratis, men der tillægges i stedet konsultationshonorarer pr. konsultation, hvor der skal vaccineres :

1. gang:                                                                       500 kr.

Øvrige konsultationer i forløb:                             200 kr.

Familiemedlemmer, samme adresse:                 200 kr. / person

Patienter fra andre lægehuse:                             +150 kr. / konsultation

 

Specielt vedrørende influenzavaccination og stivkrampe inkl. konsulationshonorar:

Influenza vaccination:                                           210 kr.

Stivkrampe vaccination :                                      235 kr.

Ved virksomheder, som har flere ansatte, som skal vaccineres tilbydes mængderabat. Kontakt venligst lægehuset ved ønske herom.

Ved ønske om specielle attester ved rejse (MEDIF, graviditet mv.) kan lægehuset kontaktes mhp. pris for disse.