Hvad koster det?

Hvad koster rejserådgivning og vaccination?

Rejserådgivning og vaccinationer hører ikke under Sygesikringen, hvilket medfører, at der er egenbetaling herved. Medlemmer af sygeforsikringen Danmark får refusion ved indberetning.

Rejserådgivning:                                                     293 kr.

 

Hvis selve vaccinationerne foregår i Åkirkeby Lægehus, så er rådgivningen gratis, men der tillægges i stedet konsultationshonorarer pr. konsultation, hvor der skal vaccineres :

1. gang:                                                                       600 kr.

Øvrige konsultationer i forløb:                             285 kr.

Familiemedlemmer, samme adresse:                 285 kr. / person

Patienter fra andre lægehuse:                             +1171 kr. / konsultation

 

Specielt vedrørende influenzavaccination og stivkrampe inkl. konsulationshonorar:

Stivkrampe vaccination :                                     470 kr.

Ved virksomheder, som har flere ansatte, som skal vaccineres tilbydes mængderabat. Kontakt venligst lægehuset ved ønske herom.

Ved ønske om specielle attester ved rejse (MEDIF, graviditet mv.) kan lægehuset kontaktes mhp. pris for disse.