Hvad koster det?

Hvad koster rejserådgivning og vaccination?

Rejserådgivning og vaccinationer hører ikke under Sygesikringen, hvilket medfører, at der er egenbetaling herved. Medlemmer af sygeforsikringen Danmark får refusion ved indberetning.

Rejserådgivning:                                                     282 kr.

 

Hvis selve vaccinationerne foregår i Åkirkeby Lægehus, så er rådgivningen gratis, men der tillægges i stedet konsultationshonorarer pr. konsultation, hvor der skal vaccineres :

1. gang:                                                                       580 kr.

Øvrige konsultationer i forløb:                             275 kr.

Familiemedlemmer, samme adresse:                 275 kr. / person

Patienter fra andre lægehuse:                             +165 kr. / konsultation

 

Specielt vedrørende influenzavaccination og stivkrampe inkl. konsulationshonorar:

Stivkrampe vaccination :                                     427,25 kr.

Ved virksomheder, som har flere ansatte, som skal vaccineres tilbydes mængderabat. Kontakt venligst lægehuset ved ønske herom.

Ved ønske om specielle attester ved rejse (MEDIF, graviditet mv.) kan lægehuset kontaktes mhp. pris for disse.