Lægehuset deltager i projekter med eksterna samarbejdspartnere for at forbedre patientbehandlingen. Lægehuset har deltaget i:

2018  Assure (astma-projekt)

2018  Urinvejsprojekt med Aarhus Forskningsenhed

2020  Videokonsultationsprojekt med Region Hovedstaden

2020  Urinvejsprojekt med Københavns Universitet

2020  DM2 med Steno Diabetes Center

2021  FamilieTrivsel i Almen Praksis med Københavns Universitet

2021  ODIN (ældre som for store mængder medicin)