Priser og tilskud

En del ydelser er ikke dækket af sygesikringen. Du skal selv betale for sygemeldinger, diverse attester , rejsevaccinationer samt diverse lægeerklæringer/attester, som ikke betales af forsikringsselskaber.

Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du selv betale for en del af konsultationen.

Priser pr 1/1-2021  
Hyppigst benyttede ydelser. Priser inkl. moms  
1 gangs erhvervelse af kørekort kr. 500 ,-
fornyelse af kørekort kr. 625 ,-
Diabetesattest ved kørekort: kr. 160,-
Mulighedserklæring: kr. 871,-
Ansøgning om enkelttilskud: kr. 352,5,-
Afbestilling ved rejse: kr. 735,-
Friattest v sygdom kr. 947,5,-
Hyppigst benyttede ydelser. Pris excl. moms  
Legat ansøgning. Priser inkl. moms  
Kræftens bekæmpelse: kr. 160,-
Andre legater: henvendelse sekretær
Forsikringsattester og andre attester. Priser excl. moms  
FP 420,430,440,450,460,470,480,490,500,510: kr. 2254
FP blodtryks-og lipidattest (excl.pris for analyse): kr. 1460,-
Kopi af journal til forsikring, AES mv. Min. kr. 1280,- første 20 min, derefter 256kr pr 10 min.
FP 610 forsikringserklæring-journalnotater: Min. kr. 1280,- første 20 min, derefter 256kr pr 10 min.
FP 410 funktionsattest: kr. 1460,-
FP 401 lægeattest ved nedsat erhvervsevne: kr. 1460,-
FP 350,360 statusattest til forsikringen: kr. 1460,-
FP 300 begyndelsesattest: kr. 1050,-
FP 230 HIV-antistofattest kr. 1485,-
Attest for kritisk sygdom kr. 1281,-
Politiattest kr. 1511,-
Andre attester henvendelse sekretær