Wegovy

Wegovy (semaglutid)

 

Hvad er wegovy og hvordan virker det?

Wegovy er et nyt stof til injektion, registreret til behandling af overvægt på udvalgte patienter. Wegovy påvirker den fysiologiske regulator for appetit og kalorieindtag i hjernen. Det reducerer energiindtaget, øger følelsen af mæthed, forbedrer kontrollen over madindtag, reducerer følelsen af sult samt hyppigheden og intensiteten af madtrang. Desuden reducerer Wegovy lyst til fødevarer med højt fedtindhold.

 

Pris og tilskud

Myndighederne har vurderet at lægemidlet ikke opfylder kriterierne for tilskud, hvorfor prisen for den enkelte patient vil ligge på ca 2000kr pr måned.

 

 

Hvem er i målgruppen ?

Medicinsk behandling af overvægt kan aldrig stå alene og er aldrig førstevalget ved behandling af overvægt. Wegovy kan supplere anden ikke medicinsk behandling af overvægt , hvor et vægttab vurderes at kunne forbedre patientens helbredstilstand.

Personer i målgruppen er:

 

• BMI på mindst 30 eller

 

• BMI mellem 27-30, som samtidig har mindst én vægtrelateret tilstand, såsom: Prædiabetes, type 2-diabetes, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, søvnapnø (hyppige åndedrætsophold under søvn) eller hjerte-kar-sygdom.

 

Hvor godt virker det?

Effekten af wegovy er undersøgt i flere kliniske studier. De markante vægttab er set, når Wegovy er kombineret med kaloriereduceret kost (500 kcal underskud dagligt) og fysisk aktivitet (150 min. ugentligt). Effekten er dog individuel og afhængig både af arvelige faktorer samt udgangsvægten.

 

Hvor længe virker det?

Behandling med Wegovy bør evalueres efter 3 måneder og kun fortsættes, hvis der er opnået et klinisk relevant vægttab på mindst 5% af udgangsvægten, og herefter fortsat evalueres hver 3.-4. måned det første år. Langt de fleste patienter vil efter ophør med behandlingen genvinde appetitten og derved tage det tabte på igen.

 

Hvilke bivirkninger er der:

De fleste, der behandles får bivirkninger fra mave-tarm-kanalen som ofte fører til ophør med behandlingen. Typisk i form af mavesmerter, kvalme, diare, forstoppelse og opkastninger. Lavt blodsukker kan ses hos sukkersygepatienter, som også kan få forværring i sukkersygerelateret øjensygdom.

 

Hvem må ikke få medicinen:

Ved kendt allergi overfor indholdstoffer må medicinen ikke gives. Aktuelt er der ingen viden om behandling med Wegovy for patienter med type I sukkersyge, svær lever eller nyresvigt samt svært hjertesvigt og viden ved behandling af ældre over 75 år samt patienter med inflammatorisk tarmsygdom er begrænset.  Derfor anbefales det ikke at bruge det ved disse sygdomme samt hos ældre over 75 år. Wegory er ikke undersøgt sammen med andre lægemidler for vægttab og må derfor ikke kombineres.

 

Forløb i lægehuset:

 I Årkirkeby lægehus får patienter, som kunne være interesseret i behandlingen et forløb hos vores sygeplejerske. Her gennemgås eksisterende sygdomme, ved behov udredes for nye sygdomme, hvad der hidtil er forsøgt i forhold til vægttab belyses og der lægges en individuel plan.

Denne vil altid indledes med 3 måneder med målrettet kostomlægning og øget motion på min. 150 minutter om ugen inden evt opstart af medicinsk behandling. Dette både for at undgå brug af medicinen uden relevant indikation samt for at fastholde ret kost og motion under og efter behandling med medicinen.

Forløbet vil typisk indeholde vejledende samtaler og vægtkontrol hver måned det første år. Det efterfølgende år hver 3 måned. Maksimal behandlingstid er typisk to år. Såfremt kontroller ikke overholdes eller der sker behandlingssvigt (vægttabet stagnerer over på hinanden følgende kontroller) afbrydes behandlingen.

 

Forløbet er således:

1.Samtale med sygeplejerske vedrørende kost og motion. Planlægning af 3 måneders livsstilsændringer inden evt opstart af Wegory. Medbringe billeder af alt hvad du har spist og drukket (dog ikke vand, kaffe og te) i 2 dage.

2. Kontrolvejning og samtale 1 gang månedligt

3. Efter 3 måneder vurderes evt opstart af Wegory hos sygeplejerske efter aftale med behandlingsansvarlig læge.

4. Kontrolvejning og samtale 1 gang månedligt det første år. Efter 3 måneders behandling evalueres effekten og behandlingen fortsættes eller afbrydes afhængig af opnået vægttab.

6. Fra det andet behandlings år kontrolvejning og samtale hver 3 måned.

7. Behandlingsstop efter 2 år.

 

 

Åkirkeby lægehus

16/1-23