Lægehuset akkrediteret december 2018

Lægehuset har gennemfør akkreditering december 2018 uden bemærkninger.

Dvs lægehuset lever op til en række standarder indenfor  patientsikkerhed, patientforløb, ledelse og organisation mv.

Læs evt mere om akkreditering her:

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/hovedstaden/almen-praksis/indsatsomraader/akkreditering-ny/akkreditering-i-almen-praksis/

http://ikas.dk/deltagere-i-ddkm/almen-praksis/ddkm-for-almen-praksis/